Johan van der Dong  (Groningen 1962) Conceptueel Kunstenaar

 

 
Johan van der Dong is een conceptueel kunstenaar die met zijn projecten veel los weet te maken bij een breed publiek. Iedereen heeft dan ook wel een mening over de kunst van Johan van der Dong. Hij betrekt voortdurend alles wat er binnen de samenleving speelt bij zijn projecten. Veel projecten komen dan ook tot stand door de hulp die hij van het grote publiek krijgt bij het maken van zijn statement in de kunst. De afgelopen tijd zijn veel mensen met het werk van Johan van der Dong in aanraking gekomen door projecten zoals brief aan God, de Voetwassing, Het armoedeproject en Voetstappen in Vrijheid.. In Brief aan God opende Johan van der Dong een postbus die de gemoederen in Nederland aardig bezig hield omdat hij hierbij een andere kijk op symbolen en rituelen zoals we die in diverse godsdiensten kennen etaleerde. Het omver schoppen van heilige huisjes gaat jij dan ook niet uit de weg. Het werk van Van der Dong is maatschappelijk betrokken en daardoor weet hij voortdurend discussies op te roepen en gaat hij het gesprek over de grensvlakken tussen bijvoorbeeld beeldende kunst en theologie niet uit de weg. Kunst gaat verder dan een plaatje, je moet het leren voelen en leren ondergaan is het motto waarmee hij zijn werk bedenkt en maakt.

 

In het werk van Johan van der Dong staat het waarom van een symbool centraal. Waarom gaan mensen altijd weer op zoek naar symbolen in hun leven. Wat maakt dat een symbool een belangrijk ritueel in een mensenleven kan zijn of worden. Wat is het geheim achter mijlpalen en ankerpunten in een mensenleven. Het zijn allemaal vragen die in het werk van Johan van der Dong een centrale plaats innemen waardoor hij zich voortdurend verwonderd en geïntrigeerd weet.

 

Ook in zijn installaties zie je een stuk verwondering over het leven en de manier waarop wij mensen daarin staan terugkomen. Een mooi voorbeeld van een installatie is zijn werk, ´Voetstappen in Vrijheid´, daarin is te zien en te voelen hoe vanzelfsprekend wij als Nederlanders de vrijheid zoals we die kennen ervaren.

Het zijn voorbeelden van grote installaties waar de symboliek zoals eerder beschreven van afdruipt. Zo is in de installatie Voetstappen in Vrijheid de symboliek van de bewegende voetstappen duidelijk waar te nemen door schoenen die door middel van de draden bewegen op de wind.

 

Ook in zijn schilderijen zul je de zoektocht naar de symboliek er duidelijk weten uit te halen. Verder valt zijn uitbundige kleurgebruik op. Hij heeft in vele galerieën zoals the Gallery (Donkersloot) geëxposeerd

 

In 2006 brak Van der Dong door bij het grote publiek vanwege zijn project rondom de postbus van God. Grote mediabelangstelling was het gevolg waardoor het grote publiek onderdeel werd van zijn kunst. Vele brieven aan God waren het gevolg.